1962-1967, 1969-1986

Ζωγραφίζοντας την περίοδο που δουλεύει ως φωτογράφος και κινηματογραφίστρια στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στην Α’ Χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.