Ξέρω πως κάποιον κρύβεις

«Τρόμος»
Σειρά χαρακτικών εμπνευσμένα από τις μέρες της δικτατορίας όταν έκρυβε τον Νίκο Σολωμό, πριν αυτός διαφύγει στη Γαλλία.

Για σχετικό κείμενο βλέπε Βήματα στην Τέχνη – 1967, Δικτατορία