1954: κοντά στον Γιάννη Μόραλη
1954-1959: μαθαίνοντας με τον Γιάννη Τσαρούχη