Θερινή και χειμερινή διαμονή στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς Ύδρας και Δελφών

Για σχετικό κείμενο βλέπε Βήματα στην τέχνη – Σχολή Καλών Τεχνών