Σημειώσεις, 1986

Το χρώμα, η φόρμα, η δομή, αυτά μ’ ενδιαφέρουν και ξανά πάλι ο ταύρος, ο ταυρομάχος και μια άλλη άποψη ενός μύθου που εγώ είμαι ο θεατής του.

Υποτάσσομαι και συνεχίζω αυτό τον κύκλο εργασίας που θα τον πω «Ταυρομαχίες».