Παναγιώτα Σωτηρακοπούλου
Ο πονετικός άνεμος
Εικονογράφηση: Τζένη Δρόσου
Εκδόσεις Καυκάς, 2005