Αισώπου μύθοι: δίγλωσσο: Ελληνικά Αγγλικά
Διασκευή για παιδιά Κ. Παπαγεωργίου
Απόδοση στα Αγγλικά Κ. Ιωακειμίδης
Εικονογράφηση: Τζένη Δρόσου
Εκδόσεις Κ. Κωστόπουλος

Αισώπου μύθοι: δίγλωσσο: Ελληνικά Αγγλικά
Διασκευή για παιδιά Κ. Παπαγεωργίου
Απόδοση στα Αγγλικά Κ. Ιωακειμίδης
Εικονογράφηση: Τζένη Δρόσου
Εκδόσεις Κ. Κωστόπουλος