Τα φαιδρά της 10ης Ιανουαρίου 1995:
μια μέρα από το πρωί ως το βράδυ